Poskytujeme tyto služby

Osobní asistence

–           je určena pro každého, kdo chce zůstat doma, v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc druhé osoby s některými úkony o vlastní osobu v běžném životě – osobní hygienou, oblékáním, podáním jídla a pití, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zajištění nákupu, doprovod apod. Podstatou osobní asistence je pomáhat našim klientům v místě jejich bydliště a v čase, který si on sám navrhne dle svých potřeb a našich možnostech.

Osobní asistence dává klientům a rodinným příslušníkům jistotu pomoci, podpory a může oddálit nebo úplně vyloučit jejich umístění do pobytového zařízení.

Pravidelnou osobní asistenci poskytujeme na základě sepsané smlouvy “Smlouva o poskytování osobní asistence”.

Terénní odlehčovací služba

–          je určena všem těm, kteří pečují celodenně o svého rodinného příslušníka, který žije v domácím prostředí a potřebuje pomoc druhé osoby.

Zajistíme kompletní péči (osobní hygienu, oblékání, podání jídla a pití, polohování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zajištění nákupu, doprovod apod.) o jejich rodinného příslušníka na dohodnutou dobu, aby si pečující rodina mohla odpočinout od soustavné péče a načerpat nové síly na dovolené, v lázních apod.

Terénní odlehčovací služba dává rodinám jistotu, že na náročnou péči nejsou sami, že si mohou odpočinout. Tato jistota jim mnohdy pomůže při rozhodování  o umístění do pobytového zařízení.

Pravidelnou terénní odlehčovací službu poskytujeme na základě sepsané smlouvy “Smlouva o poskytování terénní odlehčovací službě”.

Osobní asistence v MŠ, ZŠ a SŠ   

Osobní asistentka pomáhá dítěti ve školce a škole zvládat integraci mezi jeho vrstevníky, pomáhá mu v pohybu po škole a ve třídě.

Osobní asistentka spolupracuje s vyučujícími dle individuálního plánu, který je sestaven pro jednotlivé dítě samostatně podle jeho zdravotního stavu a jeho možností.

Cena za hodinu všech uvedených služeb se v průměru pohybuje okolo 100,- Kč/hodinu

Uvedené služby je možno hradit z příspěvku na péči.

Přechodná služba

Osobní asistenci jako přechodnou službu v jejich bytě poskytujeme uživatelům s tělesným a zdravotním postižením, kteří žijí doma sami nebo s někým, kdo o ně po převážnou dobu pečuje. Spirála pomoci o.p.s. péči rodiny touto službou doplňuje a pomáhá jí nést velkou zátěž, kterou stálá péče nesporně je. 

HandiTAXI

Od roku 2014 nabízíme klientům dopravu s asistencí.

K dispozici je bezbariérové auto, která může převážet vozíčkáře bez přesedání.

–          nabízíme odvoz k lékaři, na úřad, do lékárny, na rehabilitaci, na nákup apod. – dle potřeb seniorů a zdravotně znevýhodněných osob na invalidním vozíku

–          asistence našeho pracovníka – doprovod k lékaři včetně čekání v  čekárnách, pomoc při nástupu a výstupu, odnos zavazadel apod.

–          doplňkové služby – vyzvednutí léků v lékárně, přeprava zdravotnických pomůcek, deka na přikrytí, deštník

Ceník

Cena jedné jízdy po Kolíně – 79,- Kč včetně doprovodu k lékaři, na rehabilitaci, na úřad apod.

Cena jízdy mimo Kolín –  8,- Kč/km

Čekací doba/asistence je stanovena na 1,50 Kč/min.

Placené parkování v rámci jízdy – hradí klient

Použití schodolezu a invalidního vozíku při přepravě klienta – zdarma

Z důvodu kapacity je nutné si objednat dopravu v dostatečném předstihu

na telefonu: 77 44 88 495

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Pro zlepšení kvality Vašeho života Vám zapůjčíme krátkodobě nebo dlouhodobě pomůcku na základě smlouvy. Úhrada za zapůjčení pomůcky je stanovena ceníkem.

–          polohovací postele

–          chodítka – různé druhy – na kolečkách, kloubová, s oporou

–          invalidní vozíky

–          toaletní křesla

–          sedáky na vanu a do vany

–          nástavce na WC

–          berle

Pomůžeme s výběrem kompenzační a rehabilitační pomůcky. Zároveň Vám poradíme s novou pomůckou, jejím objednáním a následným doručením k Vám domů.

Obrázky pomůcek (bude brzy vloženo včetně ceníku)

Ceník:

–          polohovací postele – 900,- Kč/měsíc………pro naše klienty 800,-Kč/měsíc

–          invalidní vozík – 15,- Kč/den…………………pro naše klienty od 10,- Kč/den

–          chodítka a toaletní křesla – 10,- Kč/den..pro naše klienty od 7,- Kč/den

–          sedáky a nástavce – od 5,- Kč/den…………pro naše klienty od 4,- Kč/den

Sociální poradenství

Poradenství v sociální a sociálně-právní oblasti poskytujeme pro všechny klienty zcela ZDARMA.

–          poradíme Vám, jak postupovat při péči o blízkou osobu, jak vyplnit a podat žádost o příspěvek na péči a společně s Vámi nastavíme optimální plán péče

–          pomůžeme s výběrem kompenzační a rehabilitační pomůcky

Další poradenství v péči pro naše klienty

–          poradíme vám, jak nejlépe používat profesionální kosmetiku MoliCare od firmy Hartmann a nabízíme Vám tyto výrobky za výhodnější ceny

–          pomůžeme  vám s výběrem inkontinenčních pomůcek a můžeme Vám poskytnout vzorky výrobků na vyzkoušení zdarma

Brožura „Chci zůstat doma“ – vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV

–          je určena zejména seniorům a jejich blízkým

–          přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou potřebovat

Fakultativní služby:

Pedikúra mokrou i suchou cestou pro naše klienty

–           v provozovně – Antonína Kaliny 1351, Kolín V.

cena pro seniory: 125,- Kč

–          poskytujeme ji i terénním způsobem u klientů doma

 Psychologické poradenství – pomoc odborníka našim klientům – cena 300,- Kč/hodina