Prosinec 2018 – začíná nám projekt AGM z ESF z programu Zaměstnanost. Projekt, který je naplánovaný na období 36 měsíců se zaměřuje na implementaci nástrojů age managementu.

Říjen 2018 – Nadace Agrofert věnovala Spirále pomoci 100 000,- Kč na nové kompenzační pomůcky do půjčovny.

Září 2018 – Den seniorů v Kolíně na náměstí.

Září 2017 – Den seniorů v Kolíně na náměstí.

Srpen 2017 – Nadace Agrofert věnovala Spirále pomoci 100 000,- Kč na aktivizační služby pro seniory.

Červen 2017 – z humanitárního fondu Středočeského kraje jsme získali částku 208 400,- Kč na „Zlepšení pracovního zázemí zaměstnanců, úprava denní místnosti služby“. Všichni zaměstnanci získali lepší pracovní podmínky a zázemí pro bezpečný výkon práce. V nové denní místnosti si osobní asistentky mohou odpočinout, uvařit kávu, čaj, ohřát si oběd nebo večeři a po náročném dni se i osprchovat, což dosud nebylo možné.

Duben 2017 – získání certifikátu Stavba roku 2016 za bezbariérový vstup do Spirály pomoci o.p.s. v Kolíně

Březen 2017 – v Českém Brodě začíná fungovat KAS – Klub aktivních seniorů.

Duben 2016 – z humanitárního fondu Středočeského kraje jsme získali částku 250 000,- Kč na nákup nových pomůcek do půjčovny v Kolíně. Díky tomu jsme mohli nakoupit nové pomůcky a ty poškozené a nefunkční vyřadit.

Červenec 2015 – z humanitárního fondu Středočeského kraje jsme získali 145 915,- Kč na vybudování bezbariérového vstupu do našich prostor.

Září 2014 – z humanitárního fondu Středočeského kraje jsme získali necelých 250 tis. na pořízení nových kompenzačních pomůcek do půjčovny v Českém Brodě, kterou jsme tam mohli zřídit nejenom pro místní občany, ale i z širokého okolí.

Leden 2014 – koupili jsme vůz Renault Kangoo, červené barvy a můžeme jím přepravovat i vozíčkáře bez přesedání. Děkujeme všem, kteří se finančně podíleli na pořízení automobilu.

Rok 2013 – sháníme finanční prostředky na zakoupení automobilu na bezbariérovou přepravu našich klientů k lékaři, na rehabilitace, na úřad, za kulturou apod.

1.9.2012 – získali jsme nové, větší prostory do pronájmu od města Kolína v ulici Antonína Kaliny č.p. 1351, hned vedle bývalého kina Jas. Díky velkému prostoru můžeme rozšířit hodně využívanou půjčovnu kompenzačních pomůcek. Zaměstnanci se mohou těšit lepšímu zázemí.